નિબંધ માળા - નિબંધ લેખન | Essay in Gujarati | Nibandh | NibandhMala

નિબંધ લેખન | Essay in Gujarati | Nibandh | Gujarati Paragraph ગુજરાતી નિબંધ એ ગદ્ય લેખનનો એક પ્રકાર છે, અહીં તમે દરેક વય જૂથના નિબંધ વાંચી શકો છો અને નિબંધ લેખન પણ શીખી શકો છો.

મારી શાળા વિશે નિબંધ | મારી શાળા નિબંધ | mari shala gujarati nibandh | mari shala essay in gujarati

 

 

mari shala essay in gujarati

મારી શાળા નું નામ ઉપવન પ્રાથમિક શાળા છે.

મારી શાળા રાજકોટ માં આવેલી છે.

મારી શાળા નું મકાન ચાર માળ નું છે. તેમાં અઢાર ઓરડા છે. દરેક ઓરડો મોટો અને હવા ઉજાશ વાળો છે. દરેક ઓરડા માં બે પંખા છે. મારી શાળા માં એક પુસ્તકાલય અને એક વિજ્ઞાનખંડ છે.

મારી શાળાના આગળના ભાગમાં નાનો બગીચો છે. પાછળના ભાગમાં રમતનું મોટું મેદાન છે. તેમાં અમે જુદી જુદી રમતો રમીએ છીએ.

મારી શાળામાં ધોરણ 1થી7 ના ચવુદ વર્ગો છે. મારી શાળાના આચાર્ય નું નામ પ્રકાશભાઈ છે. તે ખૂબ પ્રેમાળ છે. મારી શાળાના શિક્ષકો અમને ખૂબ સારું ભણાવે છે. તે અમને નાટક, ગરબા, અભિનય ગીતો વગેરે શીખવે છે. અમને શાળા માથી વર્ષ માં એક વાર પ્રવાસ પણ લઈ જાય છે.

હું શાળામાં હોંશે હોંશે ભણવા પણ જાવ છું. મને મારી શાળા બહુ ગમે છે.

Author Profile

About Nibandhmala | નિબંધમાળા

ગુજરાતી નિબંધ એ ગદ્ય લેખનનો એક પ્રકાર છે, અહીં તમે દરેક વય જૂથના નિબંધ વાંચી શકો છો અને નિબંધ લેખન પણ શીખી શકો છો. - નિબંધ માલા